Kassaflöde är det flöde av pengar som företaget tar emot och betalar ut under en viss tidsperiod. Det är ett mått på hur mycket pengar som faktiskt kommer in och går ut ur företaget....