Kronan Juridik

Vårt uppdrag är att göra juridik tillgängligt

Behöver du juridiska råd för företaget, familjen eller fastigheten?

Har du råkat ut för en tvist eller behöver du hjälp att formulera ett avtal som ska förhindra problem och trygga ditt företag i framtiden?

Ta hjälp av Kronan Juridik med professionella och erfarna jurister – oavsett vad det gäller.

Trygga företagets framtid – gör rätt från början

Kronan Juridik har omfattande kompetens och hjälper alla som behöver juridisk rådgivning, inom såväl affärsjuridik och familjerätt som mer specialiserade frågor inom exempelvis fordringsrätt, företagsöverlåtelser, avtalsrätt och köprätt.

Med en jurist till hjälp kan ditt företag få ordning på alla sorts avtal, samarbeten mellan leverantörer, ansvarsfördelning inom företaget, överlåtelser av aktier och övrig bolagsrätt. Om du är en privatperson kan vi hjälpa till med testamente, bodelning och andra frågor – allt för att skapa en trygghet om något skulle hända.

Våra jurister är redo att ge dig juridisk hjälp där det behövs.

2000+

Nöjda kunder

Rättslig indrivning vid inkasso

Vårt juridiska inkassoteam ser till att hjälpa dig överkomma de utmaningar som uppstår med att vidta juridiska åtgärder mot dina gäldenärer. Detta är ofta den bästa vägen framåt till betalning, när möjligheter till ickejuridisk inkasso har uttömts. I varje fall måste man se till de unika svårigheterna, som tex språkbarriärer, eller att inkassoverksamheten i form av påminnelser och eventuellt ansökan om betalningsföreläggande hos KFM helt enkelt inte räcker för att driva in utestående fordringar. Om det behövs driver vi ditt ärende vidare genom KFM, domstolsförhandlingar och verkställighetsåtgärder. Vi lägger stor vikt vid att anpassa vår rådgivning till just dina behov.

Prova Gratis