Kronan Juridik

Juridisk konsultation och rådgivning

Kronan Inkasso är ett fakturerings- och inkassobolag med extensiv juridisk konsultation. Vi är en helhetspartner som förstår att varje affär och beslut har sin egen dynamik och sina egna förutsättningar. Vi vet att framgång föds när det uppstår ett partnerskap mellan klienten och konsulten. Kanske behöver ditt företag endast hjälp med fakturering, eller både fakturering och inkasso. Eller är ditt företag samtidigt inne i en tvist som gör att fakturan inte betalas i tid?

Vi på Kronan Inkasso gör varje dag vårt yttersta för att hjälpa ert företag med affärsmässig och juridisk konsultation. Nå framgång snabbare, få betalt snabbare och undvik att kostsamma tvister och konflikter uppstår genom att i förväg skriva genomtänkta avtal.

Ta hjälp av Kronan Juridik med professionella och
erfarna jurister – oavsett vad det gäller.

Rättslig indrivning vid inkasso

Vårt juridiska inkassoteam ser till att hjälpa dig överkomma de utmaningar som uppstår med att vidta juridiska åtgärder mot dina gäldenärer. Detta är ofta den bästa vägen framåt till betalning, när möjligheter till ickejuridisk inkasso har uttömts.

I varje fall måste man se till de unika svårigheterna, som tex språkbarriärer, eller att inkassoverksamheten i form av påminnelser och eventuellt ansökan om betalningsföreläggande hos KFM helt enkelt inte räcker för att driva in utestående fordringar.

Om det behövs driver vi ditt ärende vidare genom KFM, domstolsförhandlingar och verkställighetsåtgärder. Vi lägger stor vikt vid att anpassa vår rådgivning till just dina behov.

Trygga företagets framtid – gör rätt från början

Kronan Juridik har omfattande kompetens och hjälper alla som behöver juridisk rådgivning, inom såväl affärsjuridik och familjerätt som mer specialiserade frågor inom exempelvis fordringsrätt, företagsöverlåtelser, avtalsrätt och köprätt.

Med en jurist till hjälp kan ditt företag få ordning på alla sorts avtal, samarbeten mellan leverantörer, ansvarsfördelning inom företaget, överlåtelser av aktier och övrig bolagsrätt. Om du är en privatperson kan vi hjälpa till med testamente, bodelning och andra frågor – allt för att skapa en trygghet om något skulle hända.

Våra jurister är redo att ge dig juridisk hjälp där det behövs.

Anlita oss

Arvode
Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller fastställande av arvode för juridisk rådgivning. Det handlar inte bara om tidsåtgång, utan också om att se på arbetets omfattning och svårighetsgrad. I normalfallet utgår vi från ett bestämt timarvode.

Rättskydd kan sökas genom din hem- och villaförsäkring. Information om hur rättsskyddet är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor från ditt försäkringsbolag. Vi kan hjälpa dig med ansökan om rättsskydd.

Rättshjälp är en del av den sociala skyddslagstiftningen. Ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om rättshjälp beviljas. Vi kan hjälpa dig med ansökan om rättshjälp.

KONTAKTA OSS
Kronan Inkasso AB
Telefon: +46 (0) 8 580 975 10
+46 (731) 00 00 12

E-mail: anna@kronaninkasso.se